Neelakandhara Deva Lyrics from Bhookailas|Neelakandhara Deva song Lyrics |Bhookailas song lyrics

Movie : Bhukailas
Cast : NTR, ANR, Jamuna
Music : Sudarshanam-Govardhanam
Lyrics : Samudrala Senior
Singer : Ghantasala

Jaya jaya mahadeva
sambo sadasiva
asrita mamdara
sruti sikara samcara
nilakamdhara deva dina bamdhava rava
nannu gavara
satyasumdara svami
nitya nirmala pahi
anyadaivamu koluva
nidu padamu viduva
darsanammu nira mamgalamga
gamgadhara
dehiyana varamulidu

danaguna sima
pahiyannanu mukti
ninu paramdhama
nimamuna ni divya nama samsmaranaga
emaraka seyudunu bavatapaharana
bavatapaharana
ni dayamaya drushti
duritammulara
para sudhavrushti
na vamca lidera
karunimcu paramesa
darahasabasa
harahara mahadeva

kailasavasa kailasavasa
palalocana nadu moravini
jalini punavaya,
nagabushana nannugavaka
jagunu seyakaya
kannula vimduga baktavatsala
kavaga ravayya
premamira nidu baktuni matanu nilpavaya
samkara sivasamara abayamkara
vijayamkara

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here